Aktualizovali jsme přehled dotačních příležitostí

V záložce Dotační příležitosti najdete aktualizovaný Přehled aktuálních možnosti dotací pro školská i mimoškolní zařízení INFO MAP III. č. 1/2023. V přehledné tabulce jsou popsané podporované aktivity, gestor, výše dotace, termín ukončení příjmu žádostí i odkaz na webové stránky.