Beroun chystá projekt Trenéři ve škole

Zajímavý projekt pro žáky základních škol nazvaný Trenéři ve škole chystá radnice v Berouně. Informace zveřejnila v místním zpravodaji s tím, že finance na tento projekt jsou součástí první úpravy rozpočtu města Beroun pro rok 2022. Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů. Trenéři v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost.Tím vytváří pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšení vzdělanosti společně s dosažením mentálního a fyzického zdraví. V hodinách tělesné výchovy je cílem projektu rozpohybovat všechny děti. Klade se důraz na spolupráci s učitelkami, které se zapojují co nejvíc do samotných
cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdě
lávání, které je klíčem kudržení kvality anáboje v práci s dětmi. „Projekt Trenéři ve škole se již osvědčil v řadě škol a věřím, že bude úspěšný i v našem městě. Odstartovat by měl se začátkem nového školního roku. V současné chvíli vytipováváme a oslovujeme vhodné trenéry, které by se do tohoto projektu snámi pustili,“ uvedl místostarosta Berouna Dušan Tomčo. Trenéři budou od září rotovat měsíčně ve všech čtyřech základních školách zřizovaných
městem Beroun a budou se účastnit výuky tělesné
výchovy v 1. a 2. třídách.