Březen – měsíc knihy

Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy. Městská knihovna Berouně doporučuje každý měsíc zajímavé tituly, které najdete v knihovně? Představujeme novinky ve fondu i knihy, které doporučují k přečtení samotní knihovníci. Co číst v březnu najdete ZDE.

Metodické příručky s praktickými tipy do výuky, které mohou zdarma využívat všichni učitelé. Na vzniku se podíleli zkušení pedagogové z mateřských, základních, středních i vysokých škol, kteří působí v metodických kabinetech SYPO.

Metodická příručka V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii přináší učitelům českého jazyka a literatury praktické náměty do literární výchovy.

Metodická příručka Možnosti integrace ve výuce českého jazyka představuje praktický nástroj pro učitele, kteří uvažují o integraci jazykové a slohově-komunikační (a ev. též literární) výchovy.

Metodická příručka Příklady dobré praxe výuky českého jazyka a literatury distančním způsobem shromažďuje několik příspěvků učitelů napříč všemi stupni vzdělávání. Jedná se o výukové jednotky, které učitelé vytvořili a využili v hodinách českého jazyka a literatury, popř. jiných (např. v hodinách občanské výchovy).