Co je MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  ORP Beroun II – zkratka MAP II Doba realizace:   1. 10. 2018 – 30. 9. 2022 Finanční podpora:  Finanční prostředky Evropského  sociálního fondu v rámci OP VVV a  státního rozpočtu ČR 95%, 5% vlastní  zdroje … Pokračování textu Co je MAP