Dotační příležitosti

Konzultační a poradenská pomoc
Pro zapojené školy a školská zařízení možnost BEZPLATNĚ využít konzultační a metodické pomoci k projektům zjednodušeného vykazování Výzvy č. 02_18_063 OP VVV Šablony II. Metodická podpora pokrývá  kompletní služby nezbytné pro úspěšné podání projektové žádosti a následnou realizaci projektu, včetně jeho následné administrace v systému MS2014+ a finančního řízení projektu. Služby jsou zajišťovány tzv. animátory šablon.

Kontaktní osoba:
Tereza Houšková, 777 84 17 75, teri.houskova@gmail.com
Informace k výzvě jsou dostupné na stránkách MŠMT – ZDE