Hlaste se na konferenci Místně zakotveného učení

Konference Místně zakotveného učení se koná 17. září na Pedagogické fakultě v Praze. Přijďte sdílet zkušenosti s MZU a posilovat postavení MZU v České republice.
Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových organizacích, domů dětí a samozřejmě i těm, kteří se zabývájí Místně zakotveným učením a jeho myšlenky a principy. Těšit se můžete na setkání s učiteli, autory publikací o MZU, metodiky a lektory vzdělávacích center, zástupci veřejné správy as dalšími zajímavými hosty. Chybět nebudou ani WORKSHOPY. Konference je pro přihlášené účastníky zdarma. Hlásit se můžete do 5. 9. ZDE.

O jakých tématech se bude debatovat?

  • Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje
  • Jak je pojímáno MZU v zahraničí
  • Jak převádět principy MZU do českého školství a jak v tom podporovat učitele
  • Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky a kompetence žáků
  • Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů i obcí, jak na MZ