I o prázdninách je ve školách živo

ZŠ Zdice
Slavnostní otevření nové budovy základní školy se uskuteční 1. září 2020 v 9 hodin. Po slavnostním otevření bude budova otevřena pro veřejnost až do 19 hodin. V současné době probíhá dokončení vybavení vnitřních prostor školy. V uvedený den 1. září 2020 od 9 do 19 hodin budou v budově k dispozici pracovníci městského úřadu a školy, aby vám mohli zodpovědět veškeré vaše dotazy. Prohlídku můžete završit vyhlídkou ze střešní učebny. Nenechte si ujít jedinečný výhled do okolí ze střechy budovy. Zahájení stavebních a bouracích prací bylo v srpnu 2018 a stavba byla dokončena a městu Zdice předána v květnu 2020.Přivítání našich prvňáčků pro-běhne 1. září 2020 od 8 hodin

MŠ Tovární Beroun
Zatepluje se objekt školky včetně střechy.

MŠ Pod Homolkou Beroun
Oprava oplocení a hlavní cesta v areálu školky.

MŠ Vančurova Beroun
Kompletně zmodernizované třídy včetně elektroinstalace.

MŠ Drašarova Beroun
Úprava povrchů zahrady a dokončena je také nová zahrada za detašovaným pracovištěm v Komunitním centru v Bezručově ulici.

ZŠ Jungmannova Beroun
V létě probíhá 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace, začala také výměna kotlů a mimo jiné také oprava podlah a rolet.

ZŠ Wagnerovo nám. Beroun
Dělníci v rámci poslední etapy vyměňují okna. Připravuje se oprava fasády na průčelí budovy.

ZŠ Beroun – Závodí
Kompletní rekonstrukce ZŠ Komenského včetně nové přístavby.

ZŠ a MŠ Preislerova Beroun
V červenci začala stavba nové zásobovací rampy u 2. ZŠ a MŠ Preislerova. Dosavadní stavební řešení rampy bylo nevyhovující, vozidla zasahovala do chodníku a docházelo tak k nebezpečným situacím pro chodce. Nová rampa tento problém vyřeší, ale jak upozorňuje ředitel školy Pavel Herold, tento prostor nebude novým parkovacím stáním. Stavbu nové rampy financuje město Beroun společně se školou, která využila finance ze svého rezervního fondu.