Dokumenty k připomínkování

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 1.0, VI. 2020 – RAP II. včetně příloh 1-4

č. 1 Přehled aktivit škol

č. 2 Aktivity spolupráce

č. 3 Seznam projektů infrastruktury

č. 4 Logický rámec aktivit

Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Beroun, verze 1.0, VI. 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, verze 7.0, VI. 2020
včetně Dohody o investičních prioritách