Na jednání padly návrhy témat vzdělávacích workshopů

Hlavním tématem dalšího setkání členů platformy zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání, které se uskutečnilo 19. března, bylo naplánování témat vzdělávacích workshopů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Návrhy workshopů v rámci MAP II.:
• Intervize lektorů a zaměstnanců NNO napříč organizacemi
• Podpora lektorů NNO: Jak motivovat děti ve věku 12 – 15 let ke vzdělávání? (workshop, případně sdílení příkladů dobré praxe)
• Workshop na téma: Práce s agresivním klientem
• Přednáška na téma lidských zdrojů pro NNO
• Spolupráce NNO a OSPOD – možná diskuse, kulatý stůl, workshop
• Přednáška: Cochemský model v praxi
• Přednáška: Aktuální školský zákon 2019
• Možnost lepší informovanosti NNO o šablonách ve školách

Jaká další témata byla na schůzce probírána, se dozvíte ze zápisu, který najdete ZDE.