Na kurzu si pedagogové sami vyzkoušejí storytelling

Workshop Vyprávění příběhů pro školáky je pro pro pedagogy prvního stupně připraven 29. 4. Koná se od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Beroun. Kurz povede lektorka Markéta Holá ze společnosti Storytelling o.s.  Účastníci budou nejen teoreticky seznámeni s aktivitami, cvičeními a hrami pomáhajícími k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale sami si všechna cvičení vyzkouší.
Vyprávění je přirozeným vzdělávacím prostředkem. Cvičení a hry, ze kterých storytelling vychází, mohou velmi příznivě ovlivnit vývoj dítěte mladšího školního věku. Především v oblasti rozvoje osobnosti, hry jsou zaměřené na rozvoj fantazie, imaginace, komunikace, vzájemného naslouchání a s ním spojeného respektu k názoru druhého člověka.