Některé školy se otevírají veřejnosti

Některé školy se během března a dubna otevírají veřejnosti. Ještě před zápisy do prvních tříd pořádají oblíbené Dny otevřených dveří. Informace o nich přinášejí školy na svých webových stránkách. Kde se například konají?

ZŠ Zdice – 20. 3. 2019
Vážení rodiče a přátelé školy, zveme vás ne Den otevřených dveří v ZŠ Zdice. Den otevřených dveří se bude konat od 7.50 – 12.40 h na 1. i 2. st. ZŠ. Rodiče žáků z 3.C, 4. B a 5. B se mohou na své ratolesti přijít podívat v termínu, který určí třídní učitelka, v tento den mají svou akci.

ZŠ Chyňava – 20. 3.
Den otevřených dveří je určeno pro zájemce o přijetí do 1. ročníku od školního roku 2019/2020. Rodiče mohou navštívit jednotlivé hodiny. Prosíme případné zájemce, aby se do hodiny dostavili vždy s jejím začátkem, aby nebyl narušen průběh výuky. Děkujeme.

ZŠ Beroun Závodí – 3. 4.
Koná se 3. 4. od 8 do 13 hodin. Navštívit můžete první stupeň a školní družinu.

ZŠ Hýskov – 14. 4.
 Základní škola v Hýskově pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti Velikonoc dne 17. 4. 2019 od 9,00 do 11,00hod. Program: pečení perníků pletení košíků barvení vajec vizovické pečivo výrobky z papíru, z korálků