Odborníci poradí rodičům budoucích prvňáčků

Pro rodiče, kteří mají doma budoucího školáka, je určena beseda, kterou pořádá  MAP ORP Beroun II. ve spolupráci s Jungmannovou základní školou v Berouně. V této škole se také beseda pro rodiče předškoláků koná, a to v úterý 10. 3. od 17:00 hodin, v budově druhého stupně, v učebně 5.C. Během přibližně devadesátiminutové přednášky se budete moci dozvědět o tom, co by vaše dítě mělo v tomto věku umět, co je to školní zralost a kdy a proč zvažovat u dítěte odklad školní docházky. „Představeny budou nejrozšířenější metody prvopočátečního čtení a psaní, mluvit budeme i o tom, co obnáší výuka matematiky podle prof. Hejného,“ doplnila zástupkyně ředitele školy Eva Chlumská s tím, že prostor bude i na zodpovězení dotazů. Více informací najdete na webu www.mapberoun.cz. Přednáška je pro účastníky zdarma.