Odborník zodpoví dotazy týkající se řízení a hospodaření škol

Erudovaný školitel a lektor v oblasti řízení a hospodaření škol Pavel Zeman povede v září v Berouně seminář nazvaný Změny právních předpisů ve školství. V jeho rámci zodpoví i dotazy přítomných pedagogů. Seminář se uskuteční v úterý 14. 9. v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu Beroun, a to ve dvou etapách. První je od 9:00 určena ředitelům mateřských škol, druhá, která bude zahájena ve 13:30, je určena ředitelům základních škol. A jaká na účastníky čekají témata z legislativních novinek a vykazování školního roku 2021/2022?

-platová třída ředitele MŠ
-stravování zaměstnanců
-novely prováděcích předpisů k ZP
-změny předpisů formou opatření obecné povahy:
-novely vyhlášek ke ŠZ
-specifika výkazů P1c-01 a P1d-01 (vykazování pedagog. intervence)
-novela RVP-ZV
-novely vyhl. o FKSP
-změny v kategorizaci majetku
-diskuze na zaslané nebo vznesené dotazy

PŘIHLÁŠENÍ:     ZDE