header image

Žáci Naší základní školy v Litni začínají s projektem mezilidské tolerance

Pro začátek malý test: Co mají společného zakladatel moderní světové pedagogiky Jan Ámos Komenský, skladatel Bohuslav Martinů, prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, spisovatelé Milan Kundera a Josef Škvorecký, režisér Miloš Forman, starosta Chicaga Antonín Čermák, novinář Ferdinand Peroutka, herci Jiří Voskovec a Jan Werich, operní pěvkyně Jarmila Novotná,…

Park Mirakulum mohou školy navštívit v rámci Šablon

Park Mirakulum, který je jedinečným areálem nabízejícím herní i naučné prvky vyrobené převážně z přírodních materiálů, mohou nyní školy navštívit v rámci Šablon. Na základě konzultace s MŠMT a zajištění uznatelnosti výstupů lze podnitknout Projektový denmimo školu. Mirakulum připravilo tematicky zaměřené pracovní listy zohledňující jednotlivé věkové kategorie dětí. Projektový den společně s pedagogem povede…

Na semináři získají učitelé informace o formách a projevech syndromu CAN

V rámci projektu MAP ORP Beroun II. se 20. listopadu uskuteční seminář určený pro pedagogy mateřských škol. Ti mohou získat informace o formách a projevech syndromu CAN – syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Přednášet bude od 8:30 do13:00 hodin PhDr. Daniel Hanuš a Mgr. Jiří Kapoun. Zásadní pozornost bude věnována přímo…

Psycholožka poradí, jak připravit děti na školu

Jak vaše dítě co nejlépe připravit na první třídu? Kdy je vhodný odklad školní docházky? Na tyto a jiné otázky budete moci najít odpověď na semináři určeném pro rodiče budoucích školáků. V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se uskuteční ve středu 27. 11. od 18 hodin. Seminář nazvaný Školní…

O semináře týkající se agresivity je mezi pedagogy velký zájem

Velký zájem je mezi pedagogy o nadcházející listopadové semináře na téma Agrese je OK a Agresivita u dětí. V celé společnosti, i v každé škole, se stále častěji setkáváme s různými projevy agresivity. Co to vlastně agresivita je, kde se bere, kdo a proč je agresivní? Jak se k agresivitě stavět? Jaké jsou možnosti…

Koordinátoři se podruhé sejdou na úřadě

Již podruhé se v Berouně sejdou koordinátoři, kteří zastupují jednotlivé školy zapojené do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. Setkání se uskutečníve středu 16. 10. od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy MěÚ Beroun na Husově náměstí. na programýu juendání je například…

Aktéři regionálního školství se budou školit na Monínci

Výjezdní setkání vedoucích aktérů regionálního školství v území ORP Beroun se uskuteční ve dnech 9. a 10. října na Monínci. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé přednášky, například na téma prevence syndromu vyhoření pro vedoucí pracovníky MŠ nebo o změně financování v regionálním školství. Představí se zde například manažerská akademie. Představeny…