header image

Na skok pro inspiraci do Králova Dvora

Setkání na téma Na skok pro inspiraci – Sdílení dobré praxe se uskuteční 5. 3. od 15 hodin v Základní a Mateřské škole Králův Dvůr, Jungmannova 292. Určené je zejména pro odbornou pedagogickou veřejnost, zřizovatele škol, nadšence do vzdělávání a inovátory. Cílem je setkávání a předávání zkušeností a zajímavé praxe…

Konference poradí, jak připravit děti na život v budoucím světě

Konference Vzdělání pro budoucnost, kterou společně připravují Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání a Nakladatelství Fraus, se uskuteční v Praze v druhé polovině března. Konference se bude konat v pátek 22. 3. a v sobota 23. 3. na Novotného lávce. Program konference se bude týkat tří hlavních okruhů. V rámci tématu Rozvoj…

Výzva podporuje rozšiřování kapacit školek i dětských skupin

Navýšit kapacitu mateřských škol, ale i dětských skupin, spolků pečujících o děti v předškolním vzdělávání lze díky výzvě z IROP v rámci MAS Mezi hrady.  V rámci této výzvy bude podporováno rozšiřování kapacit zařízení předškolního vzdělávání, včetně zařízení a vybavení. Celková alokace u MAS činí 7,4 milionu korun. Výzva je otevřena do konce února 2019….

Skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti bude poprvé jednat 30. ledna

Ještě v lednu se poprvé sejdou také členové pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. Úvodní jednání se uskuteční dne 30. 1. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu Beroun na Husově náměstí. Na programu je představení projektu, členů skupiny…

S projekty ŠABLON OP VVV pomohou zapojeným školám animátorky

Nevíte si rady s podáním žádosti o dotaci? Prostřednictvím našich animátorek nabízíme konzultační a poradenskou pomoc s projekty ŠABLON OP VVV. Projekt MAP II. ORP Beroun (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711) nově nabízí pro zapojené školy a školská zařízení možnost BEZPLATNĚ využít konzultační a metodické pomoci k projektům…

Zástupci neziskovek se sejdou již tuto středu

Další setkání členů platformy zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání se uskuteční v Berouně ve středu 23. ledna. Půjde již o druhé jednání této skupiny, která vznikla v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP ORP Beroun II.). Jednání se bude opět konat v zasedací místnosti berounského úřadu, a to od 14 do…