Park Mirakulum mohou školy navštívit v rámci Šablon

Park Mirakulum, který je jedinečným areálem nabízejícím herní i naučné prvky vyrobené převážně z přírodních materiálů, mohou nyní školy navštívit v rámci Šablon. Na základě konzultace s MŠMT a zajištění uznatelnosti výstupů lze podnitknout Projektový denmimo školu. Mirakulum připravilo tematicky zaměřené pracovní listy zohledňující jednotlivé věkové kategorie dětí. Projektový den společně s pedagogem povede odborný lektor z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity, který seznámí děti s daným tématem (Les jako ekosystém, Lesní zvířata, Zahrady). Výkladová část bude probíhat přímo na naučné lesní stezce, jejíž součástí jsou i zvířata z české krajiny. Dalším tématem jsou naše zahrady, jejichž základ tvoří 12 hlavních zemědělských plodin a dále pak další užitkové rostliny a bylinky.  Výklad lektora bude obsahovat informace ke zvolenému tématu a odpovědi na otázky z pracovních listů. Projektový den bude zakončen vypracováním komplexního pracovního listu, kdy děti samostatně zpracují zadané otázky, včetně následné reflexe a zhodnocení výstupů. Pracovní listy děti obdrží zdarma a po jejich vyplnění budou odměněny drobným dárkem. Mirakulum nabízí také zajištění autobusové přepravy dětí od školy do parku a zpět, dále pak i zajištění teplého oběda. Krátkou ukázku z naučné části parku Mirakulum si můžete prohlédnout ZDE. Další informace lze získat na https://www.mirakulum.cz/skoly/