Pracovní skupiny budou jednat společně. Hostem bude Mgr. Hana Splavcová

Společné jednání dvou pracovních skupin pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka a pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka se uskuteční  25. 11. od 14 hodin. Jednání se bude konat v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu Beroun na Husově náměstí. Jako host se jednání zúčastní paní Mgr. Hana Splavcová, která se problematikou základních gramotností dlouhodobě zabývá, a to nejen v projektu Podpora práce učitelů (více na www.gramotnosti.pro.cz), ale také v kmenové činnosti Národního ústavu pro vzdělávání. „Na setkání budeme mít možnost zapojit se do přímé diskuse na téma základních gramotností v předškolním vzdělávání. Vyjasníme si pojem gramotnost v současném pojetí a ukážeme provázanost gramotností s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nebude chybět inspirace pro přímou práci s dětmi, kolegiální podporu i spolupráci s rodinou,“ zve k účasti Olga Chocová, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

 

.