Přes dvě desítky učitelů obdivovaly vzácné rostliny i botanický skvost

Za hezkého slunečního dne 1. června vydalo 24 učitelů na exkurzi do Českého krasu na návrší Zlatého koně a část místní naučné stezky. Putování navázalo na loňské výpravy do okolí Berouna konané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. a představilo tak pedagogům další trasu navržených exkurzí pro školáky z publikace Regionální vlastivěda. Učitelé se na Zlatém koni setkali s řadou druhů vzácných rostlin skalních stepí a teplomilných trávníků. Mnozí si tu vyfotili kvetoucí botanický skvost včelník rakouský. Tato rostlina se mimo Český kras vyskytuje u nás už pouze na jedné lokalitě na jižní Moravě. Na samém vrcholu Zlatého koně kromě krásného výhledu do krajiny mohli pozorovat i chráněného otakárka fenyklového. V Houbově lomu si pak sebrali zkamenělinu z pravěkého korálového útesu a dozvěděli se o objevu Koněpruských jeskyní. Nescházely ani informace o historii těžby a zpracování vápence. Pozornost byla věnována také pověstem a bájím o podzemí Zlatého koně a učitelé byli seznámeni i s některými praktickými činnostmi, které mohou provádět s žáky v terénu. K vydaření celé akce přispělo i pěkné počasí.