Příbramské centrum chystá on-line setkání na téma: Cizinec v české třídě

On-line seminář na téma: Nový žák cizinec v české třídě, který je zaměřený na umístění žáků z Ukrajiny, se uskuteční 16. května. Pořádá jej příbramské Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj. Konat se bude od 15 do 17 hodin a účast je třeba potvrdit do 12. 5. na e-mail icpribram@suz.cz. Poté na e-mail obdržíte odkaz na video-místnost. Lektorka Lenka Kršková se výuce češtiny pro cizince věnuje již od roku 2002. Deset let pracovala v poradně pro integraci v Ústí nad Labem, kde měla na starosti metodiku kurzů českého jazyka pro děti dospělé, tvorbu učebních materiálů, školení lektorů aj.
program setkání:

Krátké představení účastníků

  • Specifika Ukrajinců
  • Komunikace se žákem cizincem
  • Doporučení pro práci se žákem – cizincem
  • Výuka v jednotlivých předmětech
  • Hodnocení
  • Kde hledat pomoc