Rodiče i učitelé se mohou hlásit do seminářů

Více než desítka nových seminářů a přednášek je pro pedagogy z Berounska, ale i rodiče zdejších školáků či samotné žáky připravena během prvního čtvrtletí v rámci projektu MAP ORP Beroun II.
Pedagogové ze škol, které se do projektu MAP přihlásily, mohou navštívit semináře věnující se například agresi, poruchám komunikačních dovedností u dětí nebo podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole. Chybět nebudou oblíbené kavárny pro asistenty pedagogů. Nově odstartuje Manažerská akademie pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. „Naplánovány jsou i přednášky pro rodiče například o nových informačních technologiích a jejich vlivu na děti nebo o školní zralosti a přípravě na 1. třídu,“ doplnila projektová manažerka Jitka Štembergová. Všechny akce jsou doplněny v kalendáři akcí. Jednotlivé programy najdete v kalendáři akcí.