Rodiče se dozvěděli, co by měl umět předškolák

Na pět desítek rodičů se v půlce března zúčastnilo besedy určené pro rodiče předškoláků. Akce se konala v Jungmannově ZŠ v rámci projektu MAP ORP Beroun II. Besedu vedla zástupkyně školy pro 1. stupeň Mgr. Eva Chlumská. Ta na úvod zdůraznila, jak důležitá je školní zralost pro následný vztah dítěte ke škole. Přednáška účastníkům odpověděla na otázky, co by mělo dítě v předškolním věku umět, co je školní zralost nebo kdy a proč dát dítěti odklad školní docházky. Představeny byly nejen nejrozšířenější metody prvopočátečního čtení a psaní, rodiče se seznámili rovněž s metodou výuky matematiky podle prof. Hejného.