Školy i obce mohou žádat dotace na úpravy školních zahrad

Je to tu! Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020.
Obce,mateřské školy, dětské skupiny, ale i základní a střední školy mají nyní šanci získat finance na úpravy školních zahrad, vybudování dětských hřišť aj. Státní fond životního prostředí ČR totiž vyhlásil dlouho očekávanou výzvu na projekty úprav školních zahrad základních i mateřských škol (vč. lesních školek) s cílem podpořit environmentální vzdělávání dětí (Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady). Maximální výše dotace je až 85 % celkových způsobilých výdajů (min. výše 100 tisíc, max. 500 tisíc Kč). Zahájení příjmu žádostí je 3. 2. 2020 v 10:00, ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2020. Realizace podpořených projektů potrvá do 31. 12. 2022

Na co můžete dotaci získat:

  • Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
  • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních školek (tj. zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí).
  • Úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Oprávnění žadatelé:

  • obce,
  • předškolní zařízení, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny,
  • základní školy,
  • střední školy,
  • domy dětí a mládeže,
  • organizace působící v oblasti EVVO

Podrobnější informace naleznete zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74