Termíny zápisů v berounských školách a školkách

Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2023/2024 se budou konat 14. a 15. dubna.
Zápisy do mateřských škol v Berouně pro následující školní rok se uskuteční v termínu od 1. do 12. května. Pokyny budou zveřejněny na stránkách jednotlivých škol a vyvěšeny na úřední desce města před termíny konání zápisů. Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a mateřských školách zřizovaných městem. Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 a č. 2/2020 jsou stanoveny školské obvody spádových mateřských a základních škol zřízených městem. Obě obecně závazné vyhlášky jsou uveřejněny na webových stránkách města Beroun