Úkolem koordinátorů je mimo jiné vytipovat potřeby zapojených škol

Koncem března se na berounské radnici sešli poprvé koordinátoři, kteří v projektu MAP ORP Beroun II. zastupují zapojené základní a mateřské školy.  Právě prostřednictvím těchto konkrétních lidí se mohou jednotlivé školy podílet na přípravě aktivit škol a aktivit spolupráce. Cílem je posílit přenos reálných potřeb z jednotlivých škol, které se mohou lišit, a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. Koordinátoři se mohou podílet i na vytipování možných témat pro jednorázové vzdělávací akce na podporu profesního rozvoje pedagogů MŠ, ZŠ a ZUŠ. Získaná data budou podkladem pro následnou aktualizaci Analytické části MAP a Strategického rámce MAP.