Úspěšné programy pokračují i v roce 2020

Vzdělávací program nazvaný Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje, který se v rámci projektu MAP ORP Beroun II. koná ve spolupráci s berounským Muzeem Českého krasu, bude pokračovat po úspěšném startu i v letošním roce. Program je zaměřen na a podporu rozvoje polytechnického vzdělávání. Je rozdělen na část Země a kameny (Země pomáhá i překvapuje – kameny a geologie v praxi, Kameny vypráví pradávný příběh vývoje naší krajiny a přírody) a Živá příroda a její ochrana.
Pokračovat budou v roce 2020 i pořady zaměřené na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Jde o takzvaný Storytelling – vyprávění příběhů. Stejnojmenná společnost pro žáky připraví vypravěčské dílny a inscenace.
Storytelling o.s. je neziskovou organizací, která vznikla již v roce 2013. Hlavní snahou sdružení je objevovat, tvořit a prozkoumávat možnosti využití formy vyprávění zvané storytelling. Cílem spolku je zavedení storytellingu do povědomí nejen uměleckých kruhů, ale především školství i široké veřejnosti.