V červnu se konají další semináře a setkání ředitelů MŠ a ZŠ

Hned několik zajímavých akcí se v rámci MAP ORP Beroun II. uskuteční v posledním měsíci letošního školního roku. Pro asistenty pedagoga jsme na červen připravili další pokračování v supervizním setkávání, v nichž asistenti pedagoga mohou sdílet své zkušenosti a problémy, na které při své práci narážejí.  Kavárna pro asistenty pedagoga se uskuteční 2. 6. v Rodinném centru Slunečnice.  Cílem těchto podpůrných skupin je nejen další vzdělávání asistentů pedagoga, ale také možnost načerpat inspiraci a zkušenosti od kolegů z jiných škol.
Seminář nazvaný Rozvoj řeči, fonologického uvědomování určený pro pedagogy MŠ se bude konat 6. 6.  a učitelé se během něj seznámí s vhodnou stimulací řeči ve všech jejích rovinách. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti řeči. Součástí kurzu je výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.
O den později 7. 6. je na programu Seminář na téma Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ dítěte.
Ve čtvrtek 9. 6. se od 11 hodin setkají ředitelky a ředitelé MŠ a ZŠ a koordinátoři škol. Setkání se uskuteční v budově Městské knihovny Beroun. Na programu je například představení programů Centra pro talentovanou mládež, o možnostech spolupráce se školami pohovoří ředitelka zdejší knihovny paní Bc. Michaela Škeříková. Diskutovat se bude též Rční akční plán pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12.2023, Strategický rámec  aj.