V záložce Dokumenty k připomínkování přibyla Závěrečná evaluační zpráva MAP

Ve složce  „Dokumenty k připomínkování“ byl  dnes zveřejněn další dokument, který bude dne 24.10.2023 předložen Řídicímu výboru MAP k projednání a schválení – Závěrečná evaluační zpráva MAP. Možnost připomínkování dokumentů je prodloužena do 11.10.2023.