Vznikne manuál pro učitele dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 19. března. Cílem bylo prodiskutovat možnosti podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v berounském regionu vytvořením manuálu určeného pedagogům z mateřských a základních škol. V první fázi se bude práce soustředit na manuál pro MŠ. Následně by stejný materiál mohl být zpracován i pro pedagogy ze ZŠ. Na podzim 2019 by měl být materiál připraven a nabídnut pedagogům v rámci připravovaného workshopu na téma: základní přehled diagnostik žáků, se kterými se pedagogové na MŠ mohou setkat.