Zápisy do prvních tříd se uskuteční, ale bez dětí

Zápisy do prvních tříd se v dubnu uskuteční, ale bez přítomnosti dětí. Konkrétní systém pro letošní nestandardní přijímací řízení si řeší jednotlivé školy, proto doporučujeme navštívit jejich webové stránky a tam hledat aktuální informace. Přehled škol zapojených do projektu MAP ORP Beroun najdete ZDE.
V berounských základních školách se zápis uskuteční v termínu 2. a 3. dubna vždy od 10:00 do 17:00. Osobně se nemusí dostavit ani rodiče, mohou totiž podat přihlášku elektronicky. Dalším možným způsobem je vytištění a vyplnění formuláře, který rodiče najdou na webových stránkách jednotlivých škol. Formulář je pak potřeba zanést do školy a vhodit do připravené schránky či krabice. V některých případech mohou rodiče přijít k zápisu osobně a vyplnit přihlášku přímo na místě. Je třeba striktně dodržovat všechna platná nařízení, tedy nosit roušku, dodržovat dostatečnou vzdálenost a potřebnou hygienu. Při vyřízení přihlášky osobně se nejprve informujte telefonicky přímo na konkrétní škole.