Zápisy do prvních tříd startují na počátku dubna

Začíná období, kdy některé základní školy na Berounsku zvou budoucí školáky a jejich rodiče na Dny otevřených dveří. Samotné zápisy se uskuteční v dubnu. Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2019/2020 se budou konat již v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna. Zápisy do mateřských škol v Berouně pro následující školní rok se uskuteční v pondělí 13. května a v úterý 14. května. Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a  mateřských školách zřizovaných městem. Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 a č. 2/2017 jsou stanoveny školské obvody spádových mateřských a základních škol zřízených městem. Obě obecně závazné vyhlášky jsou uveřejněny na webových stránkách města Beroun.

Školy termíny zápisů i Dnů otevřených dveří uvádějí na svých webových stránkách. Odkazy na ně najdete v záložce Přehled škol.

 

10

Oslovení lidé

2

Zájem