header image

Semináře a exkurze si užívají školáci i jejich učitelé

Semináře pro pedagogy, vzdělávací programy pro žáky, ale i tradiční recitační přehlídka pro děti z mateřských škol se od začátku roku uskutečnily v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378). Tradičně velký zájem je o vzdělávací výcvik na téma Cestou vlastního rozvoje, který pro učitele základních škol Berounska…

Školy Hlásek hledají školního psychologa

Rádi bychom rozšířili náš poradenský tým. Hledáme kolegu či kolegyni – psychologa, který by chtěl být součástí našeho týmu. Práce psychologa v naší škole je založena na úzké komunikaci s pedagogy i dětmi. Psycholog chodí běžně do výuky, seznamuje se s klima tříd, sleduje potřeby všech dětí. Psycholog v Hlásku má především preventivní roli…

Dubnový podcast je na webu

Na webových stránkách Místního akčního plánu vzdělávání ORP Beroun (MAP IV.) byl zveřejněn druhý, dubnový podcast, který je určen pro asistenty pedagogů i samotné pedagogy. Na jeho tvorbě se podílí supervizorka a původně také ředitelka ZŠ Saša Petrů, jež spolupracuje i na pořádání úspěšného projektu Kaváren pro asistenty pedagogů. Podcasty…

Zápisy do berounských základních a mateřských škol

Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2024/2025 se budou konat 5. dubna od 14:00 do 17:00 a 6. dubna od 9:00 do 11:00. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí na novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2024, kterou došlo ke změnám ve spádových oblastech jednotlivých základních škol, a to: •…

Pracovníci školství převzali již potřicáté ocenění za svou práci

Čtyřiadvacet pracovníků školství z celého berounského okresu převzalo v pondělí 25. března v obřadní síni berounské radnice ocenění u příležitosti narození Jana Amose Komenského. Toto setkání u příležitosti Dne učitelů každoročně pořádá místní organizace ČMOS pracovníků školství v čele s Mgr. Jiřím Sixtou. Ten na úvod ocenil Mgr. Marii Frolíkovou za rozvoj regionálního školství v okrese…

Omlouváme se za přerušení online besedy

Omlouváme se za přerušení online akce „Beseda pro rodiče předškoláků“ v podvečer 18. 3. 2024, ke kterému došlo předčasně neplánovaně z technických důvodů. Věříme, že rodiče se přesto dozvěděli vše potřebné.

Nový cyklus podcastů pomůže propojit teorii a praxi v reálném školním kontextu

Na webových stránkách Místního akčního plánu vzdělávání ORP Beroun (MAP IV.) byl nově spuštěn cyklus podcastů, který je určen pro asistenty pedagogů i samotné pedagogy. Na jeho tvorbě se podílí supervizorka a původně také ředitelka ZŠ Saša Petrů. Ta v minulosti spolupracovala i na pořádání úspěšného projektu Kaváren pro asistenty pedagogů….

Odstartovala road show po berounských školách, píše se ve zpravodaji

Jungmannova základní škola byla první zastávkou, kde se 1. února sešli ředitelé a ředitelky základních škol, členové školské komise a někteří zastupitelé, aby si prohlédli, co se zde za poslední roky podařilo vybudovat a zároveň se seznámili s tím, jak škola funguje. „Hlavním cílem road show, jejímž iniciátorem je komise…

Úvodní jednání Řídicího výboru projektu MAP IV.

Úvodní jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.) se uskuteční v úterý 20. února 2024 od 17 hodin v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu Beroun, Husovo nám. 68.  Program jednání: Zahájení jednání. Aktuální informace o projektu MAP IV….