ARCHIV

Úvodní prezentace ze setkání ředitelů MŠ, ZŠ dne 13. 2. 2019

Praktický seminář pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ k výzvě ŠABLONY II – 13. 2. Beroun

Dotazníkové šetření Pokyny k vyplnění dotazníku

Kalkulačka indikátoru Šablony II.

Hodnotící kritéria

Seznam příloh k žádosti o podporu výzev

Seznamy MŠ, ZŠ a ZUŠ k 30. 9. 2018 a ŠD, ŠK a ŠVC k 31. 10. 2018

Souhlas zřizovatele se zapojením školy do výzvy OP VVV

Text výzvy Šablony II.

Kalkulace výpočtu hodnot indikátorů projektu

Kodex školy Šablony II.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání