Co je MAP IV.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV.  v území SO ORP Beroun (MAP IV.)
Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV., CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále jen MAP IV.).

ŘÍDICÍ VÝBOR


REALIZAČNÍ TÝM


CÍLE / VÝSTUPY PROJEKTU