SPRŠ-Tvorba strategického plánu rozvoje školy-podpůrné materiály

  1. Manuál strategického řízení a plánování ve školách – přílohy, dotazníky

Manuál strategického řízení a plánování ve školách

Dotazník pro hodnocení kultury školy

Klima školy – dotazník pro rodiče

Klima školy – dotazník pro učitele

Klima školy – dotazník pro žáky

Dotazník pro zjišťování image školy

2. Průvodce strategickým řízením a přílohy

Průvodce strategickým řízením ve školách krok za krokem

Belbin test a charakteristiky týmových rolí

Ukázka organizační struktury školy

Analýza zdrojů vazba SWOT

Formulář – Kultura školy SWOT

Formuláře strategického cíle

Ukázky rozpracování strategického cíle do souboru postupných kroků

3. Dokumenty k využití pro školy – word-formuláře,dotazníky

Formulace strategického cíle – form

Formulář pro analýzu zdrojů

Sebehodnotící dotazník učitele

SWOT analýza (konfrontační matice)

SWOT 3 analýza

Vzor hospitačního záznamu

Vzorové dokumenty portfolia učitele

Zápisový arch hodnotícího pohovoru

4. Auloevaluace – kriteria CSI

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

Vlastní hodnocení škol – SWOT Kritéria CSI