Dokumenty MAP IV.

Složení ŘV MAP IV.

Seznam PS a jejich členů MAP IV.

Statut Řídicího výboru MAP IV.

Jednací řád Řídicího výboru MAP IV.

Organizační struktura MAP IV. včetně příloh 1-3

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun do roku 2025, v. 15.0, II. 2024 + příloha 1, která je přiložena k textové části

příloha 2

příloha 3

příloha 4

SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028