header image

I o prázdninách je ve školách živo

ZŠ Zdice Slavnostní otevření nové budovy základní školy se uskuteční 1. září 2020 v 9 hodin. Po slavnostním otevření bude budova otevřena pro veřejnost až do 19 hodin. V současné době probíhá dokončení vybavení vnitřních prostor školy. V uvedený den 1. září 2020 od 9 do 19 hodin budou v…

Exkurze určené pro pedagogy povedou k Berounce a na Tetín

Hned dvě exkurze se pro pedagogy základních škol chystají na začátek nového školního roku 2020/2021. Jde o exkurze v rámci vzdělávací aktivity č. 11 Regionální vlastivěda. Autor stejnojmenné publikace Emil Šnaidauf přichystal dvě trasy: podél Berounky a na Tetín. Exkurze nazvaná Berounka – život s ní a kolem ní se koná 17. 9. od…

Unikátní výstava Kořeny osobností přímo v centru Berouna

Slavnostní zahájení putovní výstavy Botanické zahrady Hl. města Prahy nazvané Kořeny osobností se uskuteční v pondělí 3. srpna od 13:00 v ulici V Pražské bráně. Úvodní slovo pronese starostka Soňa Chalupová a samotný projekt všem přítomným představí ředitel botanické zahrady Bohumil Černý společně se spoluautorkou Darinou Miklovičovou. Výstavní panely budou…

PRÁZDNINOVÉ TIPY: V Berouně si už můžete zapůjčit elektrokolo

Historicky první stanicový projekt sdílených elektrokol v České republice spustilo ve středu 29. července město Beroun, a to na Husově náměstí. Na Berounsku, tedy konkrétně v Berouně, Králově Dvoře, Tetíně a Hýskově budou mít zájemci k dispozici celkem 100 kol a 15 dobíjecích stanic, z nichž 10 je umístěno v…

Kurz představí metody pro vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny

Seminář zaměřený na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte a sestavování individuálního plánu ochrany dítěte se uskuteční v Berouně ve středu 16. 9. Konat se bude od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti berounské radnice. Seminář povede sociální pracovnice Alena Svobodová, která se v oblasti sociálně –…

Berounské školy využily prázdniny k opravám

Pro stavební práce a rekonstrukce ve školách se pravidelně využívají prázdniny, aby nebyla narušena výuka žáků. Ani letošní rok není výjimkou, i když kvůli uzavření škol a mateřinek v době koronaviru se některé drobné opravy a údržba realizovaly již v tomto období. Co se tedy o prázdninách za zavřenými školními…

Co nás čeká v novém školním roce?

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní a aktuální informace, (mimo jiných v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021. Soubor slouží jako pomůcka,…

V záložce Dotační příležitosti jsou zveřejněny dokumenty k Šablonám III

Potřebné dokumenty, dotazníky a další informace k výzvě Šablony III byly přidány do záložky Dotační příležitosti. Najdete tu kromě textu výzvy i potřebné dotazníky pro základní a mateřské školy, pokyny, ale i užitečný inspiromat. Jsou zde i novinky, které Šablony III přinášejí. Jde například o povinnou aktivitu Projektový den ve výuce,…

PRÁZDNINOVÉ TIPY: Na Kodu k čarodějné studánce

Dnešní prázdninový tip na Kodu jsme vybrali z publikace Regionální vlastivěda, kterou v rámci projektu MAP ORP Beroun II. sepsal Emil Šnaidauf. Trasa je dlouhá 6,5 kilometru. Exkurzi zahájíme na Tetíně. Z autobusové zastávky se vydáme modře značenou turistickou trasou na jižní okraj obce, kde na rozcestníku Kodského polesí budeme…

Odborník zodpoví dotazy týkající se řízení a hospodaření škol

Erudovaný školitel a lektor v oblasti řízení a hospodaření škol Pavel Zeman povede v září v Berouně seminář nazvaný Změny právních předpisů ve školství. Uskuteční se v úterý 15. 9., a to v rámci setkání ředitelů škol. Konat se bude v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu…