header image

Malé recitátory přivítala knihovní skřítka Prskavka

Po tři dny děti z mateřských škol Berounska přednášely verše na recitační přehlídce, která se konala v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. Zájem byl velký, přihlášena byla takřka stovka dětí. Kvůli virózám a dalším onemocněním ale verše nakonec přednášelo 62 malých recitátorů z devíti předškolních zařízení. Akce se…

Řídící výbor se sejde již potřetí

Třetí jednání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. se uskuteční 19. 12. od 17 hodin. Jednání se koná v zasedací místnosti MěÚ Beroun. Na programu je například průběžná informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP v území, projednání a schválení několika dokumentů: Organizační struktury MAP, SWOT…

Seminář přinese podrobnosti k výzvě Prorodinná opatření

Na MAS je kromě 4. výzvy IROP na Vzdělávání vyhlášena nyní výzva Prorodinná opatření (OPZ 4.), která je zaměřena na mimoškolní aktivity, doprovody, příměstské tábory, atp. Klíčoví jsou v tomto případě rodiče, kteří musí prokázat svůj vztah k trhu práce, pokud je o jejich dítě pečováno. Další podrobnosti lze získat…

Byl aktualizován přehled dotací

V záložce Dotační příležitosti byl uveřejněn Přehled aktuálních možnosti dotací pro školská i mimoškolní zařízení. Více najdete ZDE

Prosinec nabídne kavárnu pro asistenty i seminář o agresi

I poslední měsíc letošního roku nabídne zajímavé akce, které se budou konat v rámci projektu MAP ORP Beroun II. V pořadí druhé setkání podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga nazvané Kavárna pro asistenty pedagoga se uskuteční v úterý 3. 12. První se koná od 8.30 do 10.30 hodin a následující od 11.00 do 13.00 hodin, vždy v berounské městské…

Osm desítek předškoláků bude recitovat na přehlídce

Recitační přehlídka se v rámci projektu MAP ORP Beroun II. uskuteční v druhé polovině listopadu. Přehlídka se koná v hlavní budově berounské městské knihovny, v oddělení pro děti, a zúčastní se jí na osm desítek předškoláků. Ve středu 20. 11. se představí děti z MŠ Chrustenice a MŠ Sluníčko. Další den bude určen pro…

Pracovní skupiny budou jednat společně. Hostem bude Mgr. Hana Splavcová

Společné jednání dvou pracovních skupin pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka a pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka se uskuteční  25. 11. od 14 hodin. Jednání se bude konat v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu Beroun na Husově náměstí. Jako…

Těšil jsem se, že se nebude učit. Nakonec mě přednáška nadchla

Žáci devátého ročníku Základní školy na Wagnerově náměstí v Berouně hodnotili na svých webových stránkách přírodovědný seminář, který se u nich na škole konal  rámci MAP ORP Beroun II.  Naprosté většině se program líbil, přesto pár kritických připomínek bylo. Citujeme hodnocení některých žáků: Nikol: Tento program se mi opravdu moc…

Regionální vlastivěda je pomůckou pro pedagogy

Publikace Regionální vlastivěda vyšla díky projektu MAP na podzim. Určená je jako školní pomůcka pro pedagogy a její autor Emil Šnaidauf v ní představuje náměty na školní  exkurze v okolí Berouna včetně praktických zkušeností a organizačních doporučení. Publikace je rozdělena do kapitol, z nichž každá představuje popis návštěvy konkrétní lokality nebo oblasti….