Co je MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  ORP Beroun II – zkratka MAP II
Doba realizace:   1. 10. 2018 – 30. 9. 2022
Finanční podpora:  Finanční prostředky Evropského  sociálního fondu v rámci OP VVV a  státního rozpočtu ČR 95%, 5% vlastní  zdroje města  Beroun. Předpoklad alokace 14,7 milionů Kč pro území SO ORP.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

Cíl projektu:  Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku prostřednictvím spolupráce všech relevantních aktérů, strategického plánování a realizace společných vzdělávacích aktivit

Návaznost na MAP I. (návaznost na definovanou vizi, priority a cíle MAP I. – akční plán MAP I. – výběr implementačních aktivit).