MAP I.

Závěrečný výstup celého projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun (tzv. Finální MAP) tvoří tyto dílčí výstupy – dokumenty, které musí být písemně schváleny zřizovateli škol a školských zařízení na předepsaném formuláři do 28.2.2018.

1. Strategický rámec MAP ORP Beroun verze 3.0

2. Analytická část MAP ORP Beroun verze 1.0

3. Roční akční plán MAP ORP Beroun verze 1.0

4. Dohoda o investičních prioritách – oprava administrativní chyby 23. 10. 2018 (Příloha Strategického rámce verze 3.0)