Šablony II

Úvodní prezentace ze setkání ředitelů MŠ, ZŠ dne 13. 2. 2019

Praktický seminář pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ k výzvě ŠABLONY II – 13. 2. Beroun

Dotazníkové šetření Pokyny k vyplnění dotazníku
Je určeno všem mateřským školám, základním školám, střediskům volného času, školním družinám, školním klubům a základním uměleckým školám zapsaným ve školském rejstříku. Vyplnění je povinné pro MŠ a ZŠ, které se zúčastnily výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. Pro ostatní subjekty je vyplnění dotazníku dobrovolné. Je však podmínkou pro možnost účastnit se výzvy Šablony II.

Dokládaní výstupů Šablony II

Kalkulačka indikátoru Šablony II.

Kodex školy Šablony II.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Metodický výklad k odměňování

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Indikátory výzvy Šablony II.

Hodnotící kritéria

Přehled šablon a jejich věcný výklad

Seznam příloh k žádosti o podporu výzev

Uživatelská příručka IS KP14+

Seznamy MŠ, ZŠ a ZUŠ k 30. 9. 2018 a ŠD, ŠK a ŠVC k 31. 10. 2018

Souhlas zřizovatele se zapojením školy do výzvy OP VVV

Text výzvy Šablony II.

Kalkulace výpočtu hodnot indikátorů projektu