Šablony II

K podávání zpráv o realizaci (ZoR)

K podávání žádosti o změnu (ŽoZ)

K podávání závěrečné zprávy (ŽZor)

Příjemce má povinnost před koncem realizace projektu vyplnit výstupní dotazníku, který slouží ke zjištění, zda oproti prvotnímu vyplnění dotazníku došlo ke zlepšení a posunu školy, tj. k dosažení cílové hodnoty indikátoru 5 10 10 – Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost, který je třeba doložit k závěrečné zprávě o realizaci projektu. Pro splnění cílové hodnoty indikátoru je nutné vykázat zlepšení oproti počátečnímu vyplnění dotazníku. Po vyplnění dotazníku se Vám zobrazí výstup s informací, k jakému došlo posunu oproti prvnímu vyplnění. Tento výstup využijete pro závěrečnou zprávu o realizaci..

Dokládaní výstupů Šablony II

Metodický výklad k odměňování

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Indikátory výzvy Šablony II.

Přehled šablon a jejich věcný výklad

Uživatelská příručka IS KP14+


ARCHIV