Dokumenty MAP III.

Závěrečná evaluační zpráva

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun verze 4.0, X. 2023

Roční akční plán VI verze1_X_2023

Roční akční plán VI verze1_X_2023 / přílohy 1-3

Roční akční plán V/ verze1_X_2023

Roční akční plán V verze1_X_2023 / přílohy 1-3

Roční akční plán IV / Vyhodnocení

Roční akční plán IV / Vyhodnocení, přílohy 1-3


SWOT-3 analýza potřeb vzdělávání škol v území SO ORP Beroun pro období do roku 2025, verze 3.0, VI. 2023

Prioritní oblasti podpory a strategické cíle pro období do roku 2025, verze 3.0, VI. 2023

Strategická VIZE pro období do roku 2025, verze 3.0, VI. 2023

Strategický rámec MAP, 14.0, VI. 2023 včetně přílohy č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun, v. 13.0, XII. 2022

SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP III. v období do roku 2025, verze 1.0, VI. 2023

Návrh vzdělávacích aktivit MAP pro rok 2024 a pro rok 2025

Organizační struktura MAP, verze č. 2.0, VI. 2023, Příloha č. 2 Jmenovitý seznam složení Řídicího výboru MAP

Organizační struktura MAP III.  


Statut Řídicího výboru MAP III.

Jednací řád Řídicího výboru MAP III.

Příloha č.1 Jmenovitý seznam složení Realizačního týmu MAP III., verze 1.0, XII.2022

Příloha č.2 Jmenovitý seznam složení Řídicího výboru MAP III., verze 1.0, XII.2022

Příloha č.3 Jmenovitý seznam složení Pracovních skupin MAP III., verze 1.0, XII.2022

Komunikační plán MAP III.

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III.

Evaluační plán a časový harmonogram MAP III.