Dokumenty MAP III.

Statut Řídicího výboru MAP III.

Jednací řád Řídicího výboru MAP III.

Organizační struktura MAP III.  

Příloha č.1 Jmenovitý seznam složení Realizačního týmu MAP III., verze 1.0, XII.2022

Příloha č.2 Jmenovitý seznam složení Řídicího výboru MAP III., verze 1.0, XII.2022

Příloha č.3 Jmenovitý seznam složení Pracovních skupin MAP III., verze 1.0, XII.2022

Komunikační plán MAP III.

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III.

Evaluační plán a časový harmonogram MAP III.

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun, v. 13.0, XII. 2022