Dokumenty MAP III.

SWOT-3 analýza potřeb vzdělávání škol v území SO ORP Beroun pro období do roku 2025, verze 3.0, VI. 2023

 

Prioritní oblasti podpory a strategické cíle pro období do roku 2025, verze 3.0, VI. 2023

 

Strategická VIZE pro období do roku 2025, verze 3.0, VI. 2023

 

Strategický rámec MAP, 14.0, VI. 2023 včetně přílohy č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Beroun, v. 13.0, XII. 2022

 

SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP III. v období do roku 2025, verze 1.0, VI. 2023

 

Návrh vzdělávacích aktivit MAP pro rok 2024 a pro rok 2025

 

Organizační struktura MAP, verze č. 2.0, VI. 2023, Příloha č. 2 Jmenovitý seznam složení Řídicího výboru MAP

Organizační struktura MAP III.  


Statut Řídicího výboru MAP III.

Jednací řád Řídicího výboru MAP III.

Příloha č.1 Jmenovitý seznam složení Realizačního týmu MAP III., verze 1.0, XII.2022

Příloha č.2 Jmenovitý seznam složení Řídicího výboru MAP III., verze 1.0, XII.2022

Příloha č.3 Jmenovitý seznam složení Pracovních skupin MAP III., verze 1.0, XII.2022

Komunikační plán MAP III.

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III.

Evaluační plán a časový harmonogram MAP III.