header image

Skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti bude poprvé jednat 30. ledna

Ještě v lednu se poprvé sejdou také členové pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. Úvodní jednání se uskuteční dne 30. 1. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. A 208 v 1. patře budovy Městského úřadu Beroun na Husově náměstí. Na programu je představení projektu, členů skupiny…

S projekty ŠABLON OP VVV pomohou zapojeným školám animátorky

Nevíte si rady s podáním žádosti o dotaci? Prostřednictvím našich animátorek nabízíme konzultační a poradenskou pomoc s projekty ŠABLON OP VVV. Projekt MAP II. ORP Beroun (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711) nově nabízí pro zapojené školy a školská zařízení možnost BEZPLATNĚ využít konzultační a metodické pomoci k projektům…

Zástupci neziskovek se sejdou již tuto středu

Další setkání členů platformy zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání se uskuteční v Berouně ve středu 23. ledna. Půjde již o druhé jednání této skupiny, která vznikla v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP ORP Beroun II.). Jednání se bude opět konat v zasedací místnosti berounského úřadu, a to od 14 do…

Skupina pro rozvoj matematické gramotnosti se poprvé sejde 25. ledna

První jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. (MAP II.) se uskuteční v pátek 25. ledna. Začne od 15:00 hodin v kuchyňce Jungmannovy ZŠ Beroun, která se nachází v přízemí hlavní budovy. Na programu, který povede vedoucí skupiny Mgr. Eva Chlumská, je nejen představení…

PF 2019

Přejeme vám poklidné vánoční svátky a do nového roku 2019 pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů. Realizační tým MAP ORP Beroun

Vedoucí pracovních skupin se sejdou koncem listopadu

Setkání vedoucích pracovních skupin projektu MAP II a dalších členů realizačního týmu se uskuteční poslední listopadové pondělí. Jednání začíná ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Beroun. V rámci projektu fungují čtyři pracovní skupiny a jedna nepovinná platforma. Vedoucí skupiny pro rovné příležitosti je Mgr. Martina Kykalová, která současně vede  platformu pro spolupráci…

Pracovní skupina subjektů neformálního vzdělávání se poprvé sejde 21. 11.

V rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), kterým Beroun navazuje na úspěšně zakončený projekt MAP I, se v druhé polovině listopadu uskuteční další úvodní setkání pracovní skupiny, tentokráte zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání na Berounsku. Kulatý stůl se uskuteční ve středu 21. listopadu od 15.00 hodin ve velké zasedací…