Pro financování

Vedoucí Ing. Karel Abrahám
Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do Strategického rámce MAP/akčních plánů.

Členové:
Berenika Hincová, Město Králův Dvůr
Mgr. Tereza Houšková, Město Beroun, animátor projektů Šablon OP VVV
Mgr. Přemysl Landa, Město Zdice
Ing. Pavla Zítová, Město Beroun

Informace z jednání:

15. 6. 2020

14. 5. 2020

30. 8. 2019

10. 6. 2019

25. 3. 2019

20. 2. 2019