Pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu

Vedoucí  Mgr. Eva Chlumská
Práce této skupiny je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Členové:
Ivana Čampulová, Mateřská škola Sluníčko, Beroun
Mgr. Jitka Haklová, Mateřská škola Beroun, Pod Homolkou
Mgr. Dana Klímová, fyzická osoba – pedagog
Mgr. Michaela Malcová, Jungmannova základní škola Beroun
Mgr. Ladislava Malířová, Základní škola a Mateřská škola Tetín
Mgr. Alžběta Táborská, Pro zdraví 21 z.ú.
PhDr. Milan Randák, Ph.D., Jungmannova základní škola Beroun
Mgr. Kateřina Mistrová, Jungmannova základní škola Beroun
Mgr. Ivan Javůrek, Jungmannova základní škola Beroun
Mgr. Luboš Hakl, Jungmannova základní škola Beroun
Monika Roubalová, Jungmannova základní škola Beroun

Informace z jednání:

22. 5. 2019

25. 1. 2019