Realizační tým

Hlavní manažer projektu: Ing. Jitka Štembergová
Administrativní pracovník: Mgr. Tereza Houšková
Finanční manažer: Alena Smejkalová
Koordinátor I – strategický a věcný manažer: Mgr. Květuše Slavíková
Koordinátor II – strategický a věcný manažer: Ing. arch. Dana Vilhelmová
Odborný konzultant – expert pro oblast školství/ESIF/koordinace škol: Mgr. Lenka Klabačková, MBA
Vedoucí pracovní skupiny – inkluze/rovné příležitosti: Mgr. Martina Kykalová
Vedoucí pracovní skupiny – čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka: Bc. Michaela Škeříková
Vedoucí pracovní skupiny – matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka: Mgr. Eva Chlumská
Vedoucí pracovní skupiny pro financování: Ing. Karel Abrahám
PR manager: Ing. Pavla Nováčková