Realizační tým

  • Má zodpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy
  • Zabezpečuje činnost Řídícího výboru a pracovních skupin
  • Organizuje a koordinuje společné vzdělávací aktivity KA4
  • Podporuje školy ve strategickém plánování
  • Zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními orgány MAP
    a k cílovým skupinám
  • Monitoruje a vyhodnocuje průběh realizace a dosahování cílů projektu

Odborný tým:
Koordinátor I – strategický věcný manažer: Ing. Simona Boldi, osva@muberoun.cz, 311 654 200
Koordinátor II strategický věcný manažer: Ing. arch. Dana Vilhelmová, uprr@muberoun.cz, 311 654 180
Odborný konzultant – expert: Mgr. Lenka Klabačková, klabackova@lct.cz, 603 516 717

Odborný tým dále tvoří:
Vedoucí pracovních skupin
Zástupci zapojených škol/koordinátor školy
Koordinátor pracovních skupin a evaluace MAP
Animátor projektů Šablon OP VVV

Administrativní tým:
Hlavní manažer: Ing. Jitka Štembergová, map@muberoun.cz, 311 654 185, 702 073 397
PR manažer: Bc. Pavla Nováčková, pavla.svedova@centrum.cz
Finanční manažer: Alena Smejkalová
Administrativní pracovník: Mgr. Tereza Houšková