Řídicí výbor

  • Projednává a schvaluje všechny výstupy, podklady a návrhy k realizaci projektu MAP II.
  • Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Beroun
  • Jednání řídí předseda a místopředseda
  • Řídí se Statutem a Jednacím řádem, který projedná a schválí na svém ustavujícím jednání 13.12. 2018
  • Jednání proběhnou min. 2x ročně

Zápisy:

Protokol o hlasování ŘV per rollam 19.-22.9.2022

Zápis 21. 6. 2022 + Prezenční listina

Protokol o hlasování ŘV per rollam 18.-21.12.2021

Zápis 17. 6. 2021 + Prezenční listina

Protokol o hlasování ŘV per rollam 18.-21.12.2020

Zápis 18. 6. 2020 + Prezenční listina

Zápis 19. 12. 2019 + Prezenční listina

Zápis 20. 6. 2019 + Prezenční listina

Zápis 13. 12. 2018 +  Prezenční listina   +  Prezentace jednaní

Dokumenty:
Jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Beroun II.
Statut Řídícího výboru MAP ORP Beroun II.

Složení:
Předsedkyně: Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, Pro zdraví 21 z.ú
Místopředsedkyně: Ing. Jitka Štembergová Realizační tým MAP II. Beroun

Ing. Věra Čejková, Soukromá ZUŠ Dr. Lidinské
Mgr. Ivana Ečerová, Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace
Bc. Petra Grubnerová, fyzická osoba – rodič
Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů – nositel ITI
Květa Hrbáčková, Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249
Jitka Kobrová, Obec Trubská
Lenka Kotková, DiS., Základní škola Radostná, s.r.o.
Petr Jirka, MAS Mezi Hrady, z. s.
Mgr. Přemysl Landa, Město Zdice
Mgr. Martina Rybyšarová, Středočeský kraj, KAP Středočeského kraje
Ing. Hana Maivaldová, Obec Vráž
Mgr. Barbora Novotná, Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English, s.r.o.
Bc. František Palek, DiS. MAS Karlštejnsko, z.ú.
Jiří Dušek, NPI ČR (Centrum podpory projektu P_AP)
Bc. Marie Rumpíková, DiS., Mateřská škola Kublov
Mgr. Veronika Vaculovičová, MBA, Školy HLÁSEK- základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Petra Vaňková Obec Bubovice
Mgr. Petra Zavadilová, Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace