Roční akční plány MAP

Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO ORP Beroun na období od 1.7.2021 do 30.6.2022 (RAP III.), verze 1.0, IX. 2022

RAP IV. pro území MAP SO ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023, Příloha č. 3 (seznam projektů infrastruktury)

RAP IV. pro území MAP SO ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023, Příloha č. 2 (aktivity spolupráce)

RAP IV. pro území MAP SO ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023, Příloha č. 1 (přehled aktivit škol)

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN IV. pro území MAP SO ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023, verze 1.0, VI. 2022 (RAP IV.)

Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO ORP Beroun na období 07/2020–06/2021, verze 1.0, XII. 2021 (RAP II.)

Roční akční plán III. verze 1.0, VI. 2021 od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, příloha (aktivity spolupráce)

Roční akční plán III. verze 1.0, VI. 2021 od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022

Roční akční plán 1.1.19 až 30.6.20 – VYHODNOCENÍ

Roční akční plán II. od 1 .7. 2020 do 30. 6. 2021, příloha č. 4 (logický rámec aktivit)

Roční akční plán II. od 1 .7. 2020 do 30. 6. 2021, příloha č. 3 (seznam projektů infrastruktury)

Roční akční plán II. od 1 .7. 2020 do 30. 6. 2021, příloha č. 2 (aktivity spolupráce)

Roční akční plán II. od 1 .7. 2020 do 30. 6. 2021, příloha č. 1 (přehled aktivit škol)

Roční akční plán II. od 1 .7. 2020 do 30. 6. 2021

Roční akční plán 1.1.19 až 20.6.20

Roční akční plán 1.1.19 až 20.6.20_příloha č.1

Roční akční plán 1.9.17 až 31.12.18_VYHODNOCENÍ