header image

Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání spěje úspěšně do finále

Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  ORP Beroun II. neboli MAP II. spěje do finále. Během jeho čtyřletého trvání se podařilo uspořádat zdarma více než dvě stovky akcí pro pedagogy, zřizovatele, děti, žáky a jejich rodiče, pro osoby ze zapojených neziskových organizací. Vydána byla i nová publikace zaměřená na regionální vlastivědu….

Žáci školy v Preislerově ulici se mohou těšit na novou tělocvičnu

Žáci 2. ZŠ. a MŠ Preislerova se po přístavbě a částečné rekonstrukci školy dočkají nové tělocvičny. Ta vznikne na školním pozemku v prostoru současného basketbalového hřiště. Město má v současné chvíli hotovou potřebnou dokumentaci a je zažádáno o stavební povolení. V průběhu června by měla být dokončena kompletní dokumentace pro…

Za slavnými rodáky: Tajemství krve objevil Janský náhodou

Původně chtěl být chirurgem, ale nakonec se z něj stal profesor psychiatrie. Právě při jednom ze svých psychiatrickým výzkumů náhodou objevil čtyři krevní skupiny. MUDr. Jan Janský, propagátor dárcovství krve, zemřel ve své černošické vile před více než 101 lety. Jan Janský se narodil 3. dubna roku 1873 v Praze. Jeho otec…

Jak na sociální vyloučení?

Webinář Učitelské platformy a Člověka v tísni nazvaný Jak na sociální vyloučení? se uskuteční v úterý 7. června. Začne v 17 hodin a přihlásit se na něj můžete prostřednictvím Google formuláře: https://forms.office.com/r/fhrSGhkgG0 Dozvíte se mimo jiné, co je to sociální vyloučení a jak s ním u dětí a rodin pracovat,…

Na webu jsou zveřejněny nové dokumenty k připomínkování

V záložce Dokumenty byly zveřejněny návrhy dokumentů, které budou předloženy Řídícímu výboru MAP k projednání a ke schválení na jednání dne 21. 6. 2022. Připomínky lze poslat do 10. 6. 2022 prostřednictvím formuláře dostupného zde: MAP_Připomínkovací řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 06/2022 (google.com)

V červnu se konají další semináře a setkání ředitelů MŠ a ZŠ

Hned několik zajímavých akcí se v rámci MAP ORP Beroun II. uskuteční v posledním měsíci letošního školního roku. Pro asistenty pedagoga jsme na červen připravili další pokračování v supervizním setkávání, v nichž asistenti pedagoga mohou sdílet své zkušenosti a problémy, na které při své práci narážejí.  Kavárna pro asistenty pedagoga se uskuteční 2….

Jaké jsou vaše postoje k pojmům demokracie a aktivní občanství, zjišťuje mateřská škola

Lesní mateřská škola Studánka shromažďuje prostřednictvím dotázníků názory, myšlenky a postoje k pojmům demokracie a aktivní občanství v předškolním vzdělávání. Sběr informací je součástí dvouletého projektu financovaného Fondy EHP, program Vzdělávání – institucionální spolupráce s názvem Participativní demokracie a aktivní občanství v předškolním vzdělávání. Tento projekt realizujeme v partnerství s norskou…

Děti v MŠ Pod Homolkou si vyzkoušely speciální cvičení

Ukázková hodina speciálního cvičení pro děti proběhla v  berounské MŠ Pod Homolkou pod vedením zkušené lékařky, která je zakladatelkou projektu Lokomoce – www.lokomoce.eu, a fyzioterapeutky.Cílem tohoto projektu je vrátit do školek pohyb. Dnešní děti mají pohybu daleko méně než měli jejich rodiče a je proto potřeba, aby si v současném přetechnizovaném světě vytvořily…

Komunitní centrum v Trubské otevřelo nové kroužky

Několik zajímavých novinek přichystalo na jaro Komunitní centrum v Trubské. Nově mohou  zájemci navštěvovat Keramický kroužek pro dospělé. Koná se vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:30, lekce vede paní Šárka Vlasáková a cena jedné lekce je 200 Kč. Keramická dílna je umístěna v garáži Komunitního centra v Trubské, kde…