header image

V dubnu na učitele čekají ještě dva semináře

Do konce dubna se uskuteční ještě dva semináře pro učitele základních a mateřských škol. Konají se v zasedací místnosti berounské radnice. 25. 4. od 14:00 Seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově. Lektorka Mgr. Eva Šubrtová učitelé  seznámí prostřednictvím aktivit s metodou, která rozvíjí předmatematickou gramotnost v mateřské škole. Součástí semináře…

Úkolem koordinátorů je mimo jiné vytipovat potřeby zapojených škol

Koncem března se na berounské radnici sešli poprvé koordinátoři, kteří v projektu MAP ORP Beroun II. zastupují zapojené základní a mateřské školy.  Právě prostřednictvím těchto konkrétních lidí se mohou jednotlivé školy podílet na přípravě aktivit škol a aktivit spolupráce. Cílem je posílit přenos reálných potřeb z jednotlivých škol, které se mohou lišit,…

První seminář učitele zaujal

Za hojné účasti se ve středu 10. dubna konal v zasedací místnosti MěÚ Beroun první seminář Základy Hejného metody pro učitele matematiky 1. stupně základních škola. Lektorka PhDr. Sandra Holáková     přítomné seznámila nejen se samotnou metodou, její koncepcí, ale i s nejrůznějšími pomůckami. Nechyběly konkrétními příklady. Součástí semináře byla diskuse o problémech…

Na jednání padly návrhy témat vzdělávacích workshopů

Hlavním tématem dalšího setkání členů platformy zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání, které se uskutečnilo 19. března, bylo naplánování témat vzdělávacích workshopů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Návrhy workshopů v rámci MAP II.: • Intervize lektorů a zaměstnanců NNO napříč organizacemi • Podpora lektorů NNO: Jak motivovat děti ve věku…

Vznikne manuál pro učitele dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 19. března. Cílem bylo prodiskutovat možnosti podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v berounském regionu vytvořením manuálu určeného pedagogům z mateřských a základních škol. V první fázi se bude práce soustředit na manuál pro MŠ. Následně by stejný materiál mohl být…

Pro učitele z Berounska jsou připraveny zajímavé přednášky a workshopy

Celkem čtyři přednášky se v rámci projektu Místního akčního plánu vzdělávání MAP ORP Beroun II. uskuteční během dubna v Berouně. Další je plánovaná na květen. Jejich náměty vzešly z požadavků škol zapojených do projektu. Přednášky jsou určeny pro pedagogy ze základních škol, tak i pro učitele a asistenty pedagogů v…

Rodiče se dozvěděli, co by měl umět předškolák

Na pět desítek rodičů se v půlce března zúčastnilo besedy určené pro rodiče předškoláků. Akce se konala v Jungmannově ZŠ v rámci projektu MAP ORP Beroun II. Besedu vedla zástupkyně školy pro 1. stupeň Mgr. Eva Chlumská. Ta na úvod zdůraznila, jak důležitá je školní zralost pro následný vztah dítěte ke škole….

Konference nabídne téma Komunikace školy s partnery

Oblastní konference projektu Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) na téma Komunikace školy s partnery se uskuteční ve středu 20. března v Praze.  Konference určená pro ředitele a zástupce ředitelů je naplánována od  9:00 do 17:00 v Hotelu Čechie v pražském Karlíně. Dopolední blok zaštítí příspěvek České školní inspekce na téma Kvalita a…

Na Den učitelů budou oceněni pedagogové z Berounska

Také v letošním roce se v obřadní síni berounské radnice uskuteční Okresní Den učitelů. Setkání, na kterém budou oceněni pracovníci školství z Berounska a Hořovicka, se koná 28. března od 14:00. Tato akce, která se koná v rámci Dne učitelů, se uskuteční již po pětadvacáté. Mezi oceněnými nejsou tradičně jen učitelé mateřských, základních a středních škol,…