header image

Rodiče předškoláků zveme na bezplatnou online besedu

Tradiční bezplatnou online besedu pro rodiče předškoláků pořádá MAP IV. ve spolupráci s Jungmannovou ZŠ Beroun, a to v pondělí 18. 3. 2024 od 18:00 hodin. Beseda bude trvat přibližně 1-1,5 hodiny a bude probíhat na platformě Google Meet. Co se během besedy dozvíte? Například co by mělo vaše dítě v tomto…

Termíny zápisů do MŠ a ZŠ v Berouně

Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2024/2025 se budou konat 5. a 6. dubna 2024, a to 5. dubna od 14:00 do 17:00 hodin a 6. dubna od 9:00 do 11:00 hodin. Zápisy do mateřských škol v Berouně pro následující školní rok se uskuteční v termínu 1. – 14. května 2024. Zápis pro přestupy do základních škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční 13. května…

První jednání skupiny pro podporu moderních didaktických forem

První jednání pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí se v rámci MAP ORP Beroun IV. uskuteční ve čtvrtek 11. 1. 2024 v 15:00 hodin na Jungmannově základní škole v Berouně. Na programu jednání je mimo jiné představení členů této pracovní skupiny a náplně činnosti.

Oblíbené Kavárny pro asistenty pedagoga budou pokračovat i v roce 2024

Oblíbená setkávání pro asistenty pedagoga, během nichž mohou sdílet své zkušenosti a problémy, na které při své práci narážejí, se budou konat i v roce 2024. První z Kaváren pro asistenty pedagoga se uskuteční v úterý 9. ledna 2024. Konat se bude ve dvou etapách, od 8:30 do 10:30 a následně od 11…

PF 2024

Přejeme všem příznivcům a podporovatelům MAP ORP Beroun poklidné vánoční svátky. Do nového roku 2024 pevné zdraví, klid a pohodu.

Do MAP IV. se zapojí rekordní počet škol

Schválením závěrečné evaluační zprávy, ročních akčních plánů a dalších klíčových dokumentů byl završen projekt Místního akčního plánu vzdělávání MAP III. Členové Řídicího výboru na závěrečném jednání schválili mimo jiné dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun pro období do roku 2025. Jedná se…

Do Berouna míří protidrogový vlak Revolution Train

Unikátní protidrogový vlak Revolution Train s kino sály a multifunkčními místnostmi zavítá první listopadový den do Berouna. Na berounské nádraží přijede ve středu 1. listopadu. Jedná se o speciální projekt, který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Vlak tvoří 6 vagónů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností a skutečný příběh o…