header image

Soutěže se zúčastnili malí recitátoři z deseti mateřinek

V posledním březnovém týdnu se jako již v minulých letech setkaly děti z 10 mateřských školek Berounska v Městské knihovně Beroun, která v rámci platformy MAP pořádala Recitační přehlídku pro mateřské školy na téma „řemesla a povolání“.  Po milém přivítání v dětském oddělení knihovny se děti vystřídaly v recitaci, ať již jednotlivě či ve skupinkách. Všechny předvedly…

Co je nového v MAP III.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, probíhají v současné době setkání členů pracovních skupin a dalších spolupracujících subjektů, na kterých jsou diskutovány a připravovány dokumenty související s aktualizací celkové strategie MAP – SWOT-3 analýza vzdělávání, aktualizace vize, priorit a cílů řešených v území SO ORP Beroun,…

Jak se stát (ne)obyčejným hrdinou? Začíná Kampaň obyčejného hrdinství

Letos začíná již 5. ročník akce, do které se zapojují tisíce účastníků z celé ČR – Kampaň obyčejného hrdinství, kterou pořádá mezinárodní program Ekoškola. Kampaň dává jednoduché a konkrétní návody, jak zmírňovat svůj osobní dopad na životní prostředí a často i na peněženky našich domácností. Kampaň nezastaví klimatické změny, ale může mnoha lidem…

Termíny zápisů v berounských školách a školkách

Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2023/2024 se budou konat 14. a 15. dubna.Zápisy do mateřských škol v Berouně pro následující školní rok se uskuteční v termínu od 1. do 12. května. Pokyny budou zveřejněny na stránkách jednotlivých škol a vyvěšeny na úřední desce města před termíny…

Soutěžní přehlídka Čímtačára se odehraje opět na internetu

Malí i větší umělci z Berouska mají jedinečnou šanci se opět přihlásit do dalšího ročníku online výtvarné přehlídky se soutěžními i nesoutěžními kategoriemi nazvané Čímtačára. Soutěžní přehlídka Čímtačára, která se koná pod záštitou MŠMT a za finanční podpory města Beroun, je určena je pro žáky, studenty, pedagogy výtvarné výchovy i…

Aktualizovali jsme přehled dotačních příležitostí

V záložce Dotační příležitosti najdete aktualizovaný Přehled aktuálních možnosti dotací pro školská i mimoškolní zařízení INFO MAP III. č. 1/2023. V přehledné tabulce jsou popsané podporované aktivity, gestor, výše dotace, termín ukončení příjmu žádostí i odkaz na webové stránky.

Starostka podepsala Memorandum o spolupráci

Těsně před vánočními svátky se konalo jednání Řídicího výboru MAP III., který schválil všechny potřebné dokumenty pro další pokračování projektu. Přijal i návrh Memoranda o spolupráci. Návrh memoranda projednali berounští radní 11. 1. 2023 a pověřili starostku podpisem. Oficiálně bylo vyhlášeno 13. 1. 2023 Memorandum o spolupráci při realizaci projektu…

PF 2023

Přejeme všem příznivcům a podporovatelům MAP ORP Beroun III poklidné Vánoce. Do nového roku 2023 pevné zdraví, klid a pohodu.

Konference učitelům představí nově vzniklý web Učím o klimatu 

Konference nazvaná Vzděláváme (se) pro klima se bude konat 26. ledna 2023 v Praze, v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Celetné ulici, a to od 9:45 do 15:00 hodin. Jejím hlavním cílem je prezentovat nově vzniklý web Učím o klimatu a některé z aktivit, které web učitelům nabízí. Součástí programu je dopolední…