header image

Možnosti i rizika virtuálního světa odhalí chystaný webinář

Virtuální svět nabízí sice dětem netušené možnosti, s tím jsou spojená ale i velká rizika. Webinář na téma Dítě a virtuální sítě, který je určený pro pedagogy mateřských škol, se uskuteční 31. 3. 2021 od 13 do 15 hodin. Povede jej lektor Ing. Petr Šmíd, DiS. Je specialistou na kyberbezpečnost, zabývá se rovněž rolí moderních technologií…

Rodiče předškoláků se mohou hlásit na besedu o zralosti a školní docházce

Co by mělo umět vaše dítě v době zápisu do školy? Víte, co je to školní zralost nebo co obnáší výuka matematiky podle profesora Hejného? Na tyto a další otázky budete moci získat odpovědi během besedy určené pro rodiče předškoláků. Pořádá ji MAP ORP Beroun II. ve spolupráci s Jungmannovou ZŠ…

Hnutí promítne oceněný miniseriál o kyberšikaně

Kvůli pandemii a on-line vyučování tráví nyní školáci více času na počítačích a internetu. S tím podle některých odborníků souvisí i  nárůst rizik spojených s bezpečným pohybem dětí na internetu. Rodiče jsou zaneprázdněni, školy se prevenci a vzdělávání kybernetické bezpečnosti systematicky nevěnují. 45% dětí komunikuje s cizími lidmi na internetu 1/5 profilů…

Školy zveřejňují termíny zápisů. Chystají většinou dvě varianty

Jak budou probíhat zápisy do prvních tříd základních škol, není v tuto chvíli jasné. Některé školy na Berounsku proto mají připraveny obě varianty, a to jak formu zápisu elektronicky, tak i prezenční. Zápisy žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022 ZŠ v Králově Dvoře 26. 4., v případě distančního…

Termíny zápisů do základních a mateřských škol v Berouně

Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2021/2022 se budou konat v pátek 9. dubna a v sobotu 10. dubna. Zápisy do mateřských škol se uskuteční v pondělí 10. května a v úterý 11. května. Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a mateřských školách zřizovaných městem. Obecně závaznými vyhláškami č. 1/2020…

Jaká očekávání mají od školky rodiče a jaká učitelé? Dozvíte se na webináři.

Současná náročná doba přináší na mnoho z nás nové úkoly a výzvy, kvůli kterým jsme častěji vystavováni stresu a napětí. Kvůli tomu pak mnohdy dochází k uvolňování tenzí a konfliktním situacím. Jak tyto situace řešit v případě komunikace mezi rodiči a pedagogy ve školkách, poradí webinář příznačně nazvaný Komunikace pedagogů MŠ s…

Co vede k pozitivní komunikaci a spolupráci s rodiči, poradí webinář

Komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou je jedna z klíčových oblastí, která nesmí zůstat nezvládnuta nebo podceňována. Naopak, patří k jednomu ze tří pilířů současné moderní a úspěšné školy. Právě tomuto tématu se věnuje webinář nazvaný Optimální komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou. Je určený pro pro pedagogy…

Kurz S asistenty k lepší škole je určený pro asistenty pedagoga i učitele

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nový interaktivní online kurz právě pro asistenty pedagoga spustil vzdělávací program Varianty. Kurz nazvaný S asistenty k lepší škole je určený především asistentům pedagoga a učitelům, kteří pracují s žáky s potřebou podpory z důvodu…

Vyhledej – Vyfoť – Vyhraj!

3V to je netradiční název on-line soutěže, kterou vyhlásilo Městské kulturní centrum Beroun. Soutěž nazvaná Vyhledej – Vyfoť – Vyhraj potrvá od 1. března do 30. dubna a je určena pro jednotlivce i rodiny. Jejich úkolem je dle předem daných indicií najít  sedm míst v Berouně a okolí, na nich se…