Člověk v tísni nabízí zapůjčení notebooku pro domácí výuku

Středočeská pobočka společnosti Člověk v tísni se sídlem v Kladně a v Berouně poskytuje žákům a studentům, kteří nemají doma internetové připojení a vybavení na online výuku, pomocnou ruku v podobě zapůjčeného notebooku a internetového připojení. Spolu s technikou je žákovi poskytnut i dobrovolník, který se minimálně 1x týdně propojí v dohodnutý čas přes internet s dítětem a pomůže s právě probíraným učivem.
Notebooky jsou rodinám poskytovány na základě smlouvy o výpůjčce do konce roku 2020 s možností dalšího prodloužení.
Pomoc je určena dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, neúplných rodin, pěstounských rodin a všem těm, jejichž stávající situace neumožňuje vyjít vstříc požadavkům škol na online vzdělávání a domácí výuku. I po otevření škol koncem května bude i nadále velká část žáků odkázána na vyučování v online prostředí nebo vypracování domácích úkolů pomocí počítače a dohledávání informací na internetu. Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí navíc  jejich rodiče v mnoha případech nejsou schopni pomoci s probíranou látkou, mnozí s nich často nedokončili základní vzdělání.
Program Podpora vzdělávání, kterou Člověk v tísni realizuje již dvě desetiletí a v rámci něhož docházejí dobrovolníci doučovat děti přímo do domácností, tak s coronavirovou krizí rozšířil nabídku o tzv. online doučování, tedy propojení dítěte a dobrovolníka prostřednictvím internetu. Jsme tak schopni doučovat i v menších obcích, kam dříve nebylo možné dobrovolníka umístit vzhledem k nedostatku financí na dojíždění či špatnému dopravnímu spojení. Zároveň je tak dítěti umožněno plnohodnotně se účastnit školní online výuky a konzultací s učiteli přes nejrůznější aplikace a programy, odevzdávat domácí úkoly vypracované na pc-tedy zařadit se mezi ostatní spolužáky, kteří potřebným vybavením disponují.

Víte-li o rodině, která by zapůjčení notebooku a propojení se školou a dobrovolníkem potřebovala, prosím kontaktujte Kateřinu Hůlovou, ředitelku pobočky střední Čechy, emailem: katerina.hulova@clovekvtisni.cz nebo telefonicky: 774321724.