Co je nového v MAP III.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, probíhají v současné době setkání členů pracovních skupin a dalších spolupracujících subjektů, na kterých jsou diskutovány a připravovány dokumenty související s aktualizací celkové strategie MAP – SWOT-3 analýza vzdělávání, aktualizace vize, priorit a cílů řešených v území SO ORP Beroun, příprava implementačních aktivit pro další období. Realizační tým MAP připravuje aktualizaci investičních priorit, které jsou vedeny v přílohách Strategického rámce MAP, což je nezbytnou podmínkou získání finančních prostředků z evropských fondů v aktuálním programovém období 2021-2027. Zmíněné dokumenty budou předmětem jednání Řídicího výboru MAP v červnu letošního roku.